Rietteelt.nl

Rietteelt

Rietteelt.

Voordat het riet op uw dak ligt is er heel wat aan vooraf gegaan.
Vanaf december tot half april wordt het riet gemaaid / gesneden. Het Nationaal Park biedt voldoende kwaliteitsriet dat men maait met een rups of een één assige rietmaaier.

Eén assige rietmaaier.
Wanneer men maait met een één assige rietmaaier maakt men het riet schoon in het land (sloeken) Na het schoonmaken worden er veldbosjes van gemaakt welke op de kar naar de loods gaan om daar te drogen en door te binden. Het afval (sluik) wordt dan terplekke in het rietland verbrand.

Rups
Wanneer er gemaaid wordt met de rups gaan de balen riet direct naar de loods waar ze worden schoongemaakt. Daarna gedroogd en doorgebonden tot bosjes van 46 cm omtrek.

Dit zijn de voornaamste werkzaamheden voor het telen van riet. 4 maanden in het jaar ben ik actief om het riet zo snel mogelijk in de loods te krijgen. Daarbij is het van groot belang dat het DROOG is. Dus maaien in regen, mist, sneeuw, enz. heeft helemaal geen zin, aangezien nat riet gaat rotten / schimmelen. Als rietteler ben je dus erg afhankelijk van het weer. Strenge winters met veel vorst en geen sneeuw hebben de voorkeur dan kunnen we overal mooi bij.

Om te kunnen blijven maaien is onderhoud van het land erg belangrijk:

  • voldoende riet opbrengst,
  • verbossing tegen gaan,
  • de waterhuishouding op pijl houden.

onder erkend natuurbeheerder leest u hier alles over