Rietteelt.nl

Excursie met de rietteler

Een excursie met de rietteler!!

Ik neem u mee naar de rietvelden die ikzelf bewerk, daar vertel ik over het ontstaan van het Nationaal Park de Weerribben.
Het oogsten van het riet, het onderhoud van de rietvelden, het zomermaai-beheer, kortom alle werkzaamheden die een rietteler moet doen om ieder jaar een zo goed mogelijke rietopbrengst te bereiken en die er toe bijdraagt om dit natuurgebied in stand te houden.

Ik laat u verschillende natuurdoelstellingen zien zoals tril-veen en veenmosrietland. Wanneer u vroeg in het voorjaar bent half maart t/m half april, kunt u zelf ervaren hoe het voelt om over tril-veen te lopen.

Deze excursie duurt 3 uur maar is in overleg op diverse manieren uit te bereiden tot een dag vullend programma.

IMG_6588             IMG_6590              IMG_6639